Om

Utbygger

Lensmyra Utbyggingsselskap AS

Lensmyra Utbyggingsselskap AS ble stiftet 10.08.2020 av Inderøy kommune (66%) og Steinkjer kommune (34%) med en aksjekapital på 7 millioner kroner.

Selskapets formål fremgår av vedtektene:

Å gjennomføre opparbeiding og salg av ca. 300 da næringsareal på Lensmyra, Røra, Inderøy med dertil naturlig tilhørende virksomhet. Selskapet kan investere i egne utleiebygg – alene eller i samarbeid med andre.

Styret

Styret består av tre personer med 2 vara:

Jon Arve Hollekim, arbeidende styreleder

Oberst Lemfortsv. 15, 7653 Verdal

993 88 911

Gunvor Jørstad, styremedlem

Utøyvegen 711, 7670 Inderøy

472 72 735

Jacob Br. Almlid

Bartnesvegen 408, 7730 Beitstad

911 36 475

Vara: Bente Norum Lyng

Molovegen 11, 7714 Steinkjer

Vara: Marte Klepp

Stokkanvegen 111, 7670 Inderøy

Kontakt mv

E-postadresse henvendelser:

info@lensmyra.no

Forretnings- og postadresse:

c/o Lensmyra Utbyggingsselskap AS
SPIREN, Vennavegen 59, 7670 Inderøy

Kontaktperson:

Styreleder Jon Arve Hollekim

Organisasjonsnummer:

925881856

Fakturaadresse:

fakturamottak@inderoy.kommune.no

Bankkontonummer:

1506.49.91075

Næringstomt? Kontakt oss

993 88 911

Styreleder Jon Arve Hollekim

Vennavegen 59, 7670 Inderøy
info@lensmyra.no

    Følg på